SKOLKA_LOGO_v02 1 1

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 – 2025

  • Home
  • Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 – 2025
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 – 2025   
Název organizace: Mateřská škola Za Branou, Jana Vojny 1220, 395 01 Pacov   
IČO organizace:  75000571    
v tis. Kč    
číslo účtuNázev ukazatele20242025
hlavní činnosthospodářská činnosthlavní činnosthospodářská činnost
501Spotřeba materiálu vč. potravin1 365 1 400 
502Spotřeba energie840 870 
511Opravy a údržba80 80 
512Cestovné3 3 
518Ostatní služby321 350 
521Mzdové náklady258 258 
524Zákonné sociální pojištění87 87 
525Jiné sociální pojištění    
527Zákonné sociální náklady45 50 
549Ostatní náklady z činnosti60 60 
551Odpisy dlouhodobého majetku125 125 
558Náklady z drobného dlouhod. majetku100 80 
562Úroky    
 Náklady – rozpočet KÚ10 193 10 193 
 Účtová třída 5 celkem13 477 13 556 
      
     v tis. Kč
číslo účtuNázev ukazatele20242025
hlavní činnosthospodářská činnosthlavní činnosthospodářská činnost
602Výnosy z prodeje služeb1365 1365 
603Výnosy z pronájmu    
604Výnosy z prodaného zboží    
648Čerpání fondů    
649Ostatní výnosy z činnosti    
662Úroky    
672Výnosy vybraných místních vládních – KÚ10 193 10 193 
672Výnosy vybraných místních vládních – MÚ1 919 1 998 
 Účtová třída 6 celkem13 477 13 556 
      
 Výsledek hospodaření0 0 
      
Datum:                                                   31.05.2023    
Zpracovala : Bc. Maděrová Dana, Pešková Marie