SKOLKA_LOGO_v02 1 1

Školní řád

Školní řád

Školní řád Mateřská škola Za Branou, Jana Vojny 1220, Pacov

Čj.: MŠ-124/2014

Spisový a skartační znak:

Platnost od: 1. 9. 2020

Účinnost od: 1. 9. 2020

Školní řád byl projednán na pedagogické radě a provozní poradě dne 28. 8. 2020

Změny :