SKOLKA_LOGO_v02 1 1

LOGOPEDICKÉ KONZULTACE

Vážení rodiče, v úterý 14. února přijede pí. logopedka Kocianová do logopedické třídy. 

Dostavte se podle možností ke konzultacím se svým dítětem v době od 7.30 hod. do 10.00 hod.