SKOLKA_LOGO_v02 1 1

Stravné

 • Stravné

Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu a je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka MŠ nedohodne se zákonným zástupcem jiný termín úplaty.

  • Platby za školné i stravné jsou hrazeny inkasním převodem z účtů rodičů na účet mateřské školy u České spořitelny a.s. Ve výjimečných případech lze částku po dohodě s ředitelkou školy uhradit hotově.

Pro platbu školného stravného je třeba dát svolení k inkasu na toto číslo:

ČESKÉ SPOŘITELNA číslo: 01 00 19 86 91 / 0800

  • Výše úplaty za školní stravování je určena výší finančního normativu, který rozlišuje věkové strávníky 3-6 let a 7-10 let. Strávníci jsou zařazováni do věkových skupin vždy na dobu školního roku, ve kterém tohoto věku dosahují(dle vyhlášky č. 107/2005 Sb.,§ 4, o školním stravování)
  • V souvislosti se zvyšujícími se cenami všech potravin se od 1. 1. 2023 mění výše stravného.
 
  • Ceny stravného platné od 1.1.2023
  • Věková kategorie strávníků 3 – 6 letých
   přesnídávkaobědsvačinacelodenní strava
   12,- Kč26,- Kč9,- Kč47,- Kč
   Věková kategorie strávníků 7 – 10 letých
   přesnídávkaobědsvačinacelodenní strava
   13,- Kč28,- Kč9,- Kč50,- Kč
 

Odhlašovaní se provádí:

  • den předem do sešitu v šatně, nezapomenout připsat od kdy do kdy
  • nebo telefonicky nejpozději do 7.30 hodin ráno

V době nemoci – nemá dítě nárok na stravu , kromě 1. dne nepřítomnosti, kdy si rodiče mohou přijít pro stravu. Obědy se vydávají od 11.45 do 12.15 hod do vlastních jídlonošů

Telefonní číslo pro odhlašování obědů

Koťátka : 565 455 141

Motýlci : 565 455 142

Berušky : 565 455 143

Broučkové : 565 455 144

Sluníčka : 565 455 145