SKOLKA_LOGO_v02 1 1

Berušky

Aktuální informace

Organizace dne ve třídě

7.00 – 9.45

scházení dětí, hry podle zájmu, individuální a skupinové činnosti, tělovýchovná chvilka, spontánní a řízení didaktické činnosti podle podmínek a aktuální atmosféry ve třídě, cvičení zaměřená na rozvoj komunikačních dovedností

8.30 – 9.00

hygiena, postupná dopolední svačina

9.45 – 11.45

pobyt venku s tělovýchovným a vzdělávacím zaměřením (zahrada školy, okolí mateřské školy, vycházky do přírody)

11.45 – 12.15

hygiena, oběd, příprava na odpočinek dětí

12.15 – 14.30

odpočinek dle individuální potřeby, klidová relaxace s pohádkou, postupné vstávání, klidné alternantivní činnosti, hygiena, odpolední svačina,

14.30 – 15:30

odpolední zábavné činnosti, skupinové a individuální hry dětí dle zájmu (třída,zahrada),

15:30

přechod do II. oddělení Motýlků