SKOLKA_LOGO_v02 1 1

Zápis dětí do MŠ

  • Home
  • Zápis dětí do MŠ

PIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA BRANOU

Jana Vojny 1220, Pacov

 

Vážení rodiče,  zápis pro nové děti na školní rok 2023/2024 bude probíhat

ve čtvrtek 11. 5. 2023 od  9.00 hod. do 11.00 hod. a od 14.00 hod. do 16.00 hod.

a v pátek 12. 5. 2023 od 10.00 hod. do 14.00 hod.

 

K zápisu se dostaví alespoň jeden ze zákonných zástupců spolu s dítětem, přinese s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a řádně vyplněnou žádost o přijetí do mateřské školy, ve které nesmí chybět vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte. Cizí státní příslušníci doloží oprávněnost pobytu na území ČR

 

K zápisu budete potřebovat tyto dokumenty:
zápisní lístek
žádost o přijetí / nutné potvrzení od lékaře na zadní stranu žádosti
evidenční list     / nutné potvrzení od lékaře

Všechny tyto dokumenty si můžete vyzvednout u vstupu do budovy mateřské školy od 10. dubna do 3. května od 8.00 hod. do 16.00 hod.

Dokumenty lze vytisknout i z internetových stránek školy, / zde ale nenajdete evidenční list dítěte, který si můžete vyzvednout u vstupu do budovy, nebo jej obdržíte při zápisu a v případě přijetí dítěte do MŠ dojdete s listem pro potvrzení k dětské lékařce/

Veškeré informace o zápisu do MŠ najdete na stránkách školy  v sekci „Důležité informace“ – Zápis do MŠ a kritéria pro přijetí do MŠ. www.mszabranou.cz

Ve čtvrtek 11. 5. 2023 bude zápis spojen se dnem otevřených dveří. Můžete si s dětmi prohlédnout mateřskou školu a pohrát si společně s ostatními kamarády ve třídě, seznámit se s paní učitelkami, zeptat se na vše, co potřebujete vědět v souvislosti s nástupem dítěte do MŠ.

V pátek 12. 5. 2023 bude zápis probíhat pouze administrativně s možností nahlédnutí do tříd.

 

 

Registrační číslo – na základě řádně vyplněné žádosti o přijetí bude vašemu dítěti během zápisu přiděleno registrační číslo.

Výsledky přijímacího řízení  budou zveřejněny do 16. 5. 2023 na webových stránkách mateřské školy (z důvodu ochrany osobních údajů se nezveřejňují jména přijatých dětí, ale pouze registrační čísla, která byla přihlášeným dětem přidělena) 

Nezáleží na pořadí, ve kterém se k zápisu dostavíte, v  případě, že počet přihlášených dětí přesáhne povolenou kapacitu školy, budou děti přijímány na základě kritérií o přijetí.

 Kritéria k přijímání dětí najdete zde na stránkách školy.

 V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit –  mobil 777 025 907 Maděrová Dana