SKOLKA_LOGO_v02 1 1

Zápis dětí do MŠ

  • Home
  • Zápis dětí do MŠ

PIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA BRANOU

Jana Vojny 1220, Pacov

 

Vážení rodiče,

Děkujeme za Vaši důvěru, kterou jste vložili do naší mateřské školy v době zápisu, vážíme si toho.
Počet dětí, které se dostavily  k zápisu přesáhl kapacitní možnosti mateřské školy, proto bylo nutné postupovat při přijímání dětí podle předem daných kritérií. 
Níže uvádíme seznam registračních čísel dětí, které byly přijaty.

 

1/2024, 2/2024, 3/2024, 4/2024, 5/2024, 6/2024, 7/2024, 8/2024, 10/2024, 11/2024, 12/2024, 14/2024, 15/2024, 17/2024, 18/2024, 19/2024, 20/2024,  23/2024, 24/2024, 25/2024, 27/2024, 28/2024, 29/2024,  30/224, 32/2024, 33/2024, 35/2024, 36/2024, 37/2024, 38/2024, 42/2024, , 43/2024, 44/2024, 45/2024, 472024, 50/2024, 51/2024, 52/2024

Na základě vaší žádosti o přijetí bude nyní vystaveno rozhodnutí  o přijetí, případně nepřijetí vašeho dítěte, které je nutné převzít a podepsat, poté bude zápis ukončen.

Podepsat a převzít rozhodnutí  přijďte ve středu  5.6.2024 od 8.00 hod. do 15.30 hod.

Věřte, že bychom rádi přijali všechny vaše děti, ale kapacity jsou omezené a předpisy nelze porušovat.
Budeme se těšit na setkání v příštím školním roce. K dodatečnému zápisu může dojít i během školního roku, až přijaté dvouleté děti dovrší 3 let věku.

 

 

 

Vážení rodiče,  zápis pro nové děti na školní rok 2024/2025  proběhl 

v pondělí 6. 5. 2024 od  9.00 hod. do 11.00 hod. a od 14.00 hod. do 16.30 hod.

 

K zápisu se dostaví alespoň jeden ze zákonných zástupců spolu s dítětem, přinese s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a řádně vyplněnou žádost o přijetí do mateřské školy, ve které nesmí chybět vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte. Cizí státní příslušníci doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

K zápisu budete potřebovat tyto dokumenty:
zápisní lístek
žádost o přijetí / nutné potvrzení od lékaře na zadní stranu žádosti
evidenční list     / nutné potvrzení od lékaře
 
Všechny tyto dokumenty si můžete vyzvednout u vstupu do budovy mateřské školy od 1. dubna do 30. dubna od 8.00 hod. do 16.00 hod.

Dokumenty lze vytisknout i z internetových stránek školy, / zde ale nenajdete evidenční list dítěte, který si můžete vyzvednout u vstupu do budovy, nebo jej obdržíte při zápisu a v případě přijetí dítěte do MŠ dojdete s listem pro potvrzení k dětské lékařce/

Veškeré informace o zápisu do MŠ najdete na stránkách školy  v sekci „Důležité informace“ – Zápis do MŠ a kritéria pro přijetí do MŠ. www.mszabranou.cz

V pondělí 6. 5. 2024 bude zápis spojen se dnem otevřených dveří. Můžete si s dětmi prohlédnout mateřskou školu a pohrát si společně s ostatními kamarády ve třídě, seznámit se s paní učitelkami, zeptat se na vše, co potřebujete vědět v souvislosti s nástupem dítěte do MŠ.

Hlavním kritériem pro přijetí dítěte je jeho věk. Přednostně budou přijímány děti, které do 31. 8. 2024 dovrší 3 let věku a děti starší, které mají trvalý pobyt ve spádové oblasti „školském obvodu“ Mateřské školy Za Branou. Pokud bude volná kapacita, mohou být přijaty i děti mladší.

Registrační číslo – na základě řádně vyplněné žádosti o přijetí bude vašemu dítěti během zápisu přiděleno registrační číslo.

Výsledky přijímacího řízení  budou zveřejněny do 14. 5. 2024  na webových stránkách mateřské školy (z důvodu ochrany osobních údajů se nezveřejňují jména přijatých dětí, ale pouze registrační čísla, která byla přihlášeným dětem přidělena) 

Nezáleží na pořadí, ve kterém se k zápisu dostavíte, v  případě, že počet přihlášených dětí přesáhne povolenou kapacitu školy, budou děti přijímány na základě kritérií o přijetí.

 Kritéria k přijímání dětí najdete zde na stránkách školy.

 V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit –  mobil 777 025 907 Maděrová Dana