SKOLKA_LOGO_v02 1 1

Projekty MŠ

PROJEKTY MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Projekt „MŠ Za Branou Pacov – šablony III“ je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt poskytne dočasnou personální podporu školního speciálního pedagoga, který diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby dětí a pomůže vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Do projektu jsou zahrnuty i rozvojové aktivity, jejichž cílem je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.

Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 363 380,00 Kč

  • příspěvek EU (ESF): 308 872,99 Kč
  • národní veřejné zdroje: 54 507,01 Kč
  • podpora celkem: 363 380,00 Kč

Projekt „MŠ Za Branou Pacov – Šablony II“ je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt poskytne dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga, a podpoří pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol. V rámci projektu budou realizovány projektové dny s cílem rozvoje kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.

Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 546 224,00 Kč

  • příspěvek EU (ESF): 464 290,40 Kč
  • národní veřejné zdroje: 81 933,60 Kč
  • podpora celkem: 546 224,00 Kč

EU (https://europa.eu/european-union/index_cs)
Evropský sociální fond (http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en)
OP výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020 (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv)