SKOLKA_LOGO_v02 1 1

Školní vzdělávací program

  • Home
  • Školní vzdělávací program

Náš školní vzdělávací program nese název 

Brány poznání“

 

 

filosofie mateřské školy

„Otvíráme okna slunci a brány poznání všem dětem“

 

Sluníčko je kamarád, který nás provází celým naším životem. Svými paprsky jako klíčky nám otvírá brány poznání. Stejně, jako je slunce klenotem na nebi, jsou děti nám svěřené, klenotem naší mateřské školy. Přejeme si školku, kde nás sluníčko provází na každém kroku a nablízku máme vždy přátelskou ruku.  

 

Vstupem do naší Mateřské školy Za Branou je dětem umožněno otvírat a procházet „branami poznání“. Jako průvodci nabízíme dětem klíč k jejich odemknutí, abychom se na konci všichni sešli před branou otevírající cestu do další etapy života.

 

Záměrem výchovného působení a naší filozofií je vytvořit mateřskou školu, která bude místem pro radostnou hru, navazování prvních přátelství, objevování svých možností a prohlubování dovedností. Chceme umožnit dětem prožít šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí, kde se budou cítit spokojeně, kde bude kamarádská nálada a pochopení.

 

Cíle a záměry

 

  •       Ve vzdělávání upřednostňujeme smyslové vnímání a prožitkové učení jako základ přirozeného poznávání světa, podporu pohybu v přírodě   s uvědoměním  si jejích krás a důležitosti její ochrany

 

  •         Dětem s vadami řeči, se sociálním a zdravotním znevýhodněním poskytujeme včasnou diagnostickou a speciálně pedagogickou péči, při které  vzájemně spolupracujeme s odborníky ze speciálně pedagogického centra a pedagogicko-psychologické poradny.

 

  •     Rozvíjíme děti v oblasti psychické, fyzické i sociální. Chceme, aby dítě na konci své docházky do mateřské školy bylo jedinečnou a samostatnou osobností, schopnou zvládat takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň i ty, které ho nevyhnutelně čekají.

 

  •           Vytváříme podmínky pro harmonický rozvoj osobnosti každého dítěte, učíme je zdravému životnímu stylu, odpovědnosti za své chování
    a jednání

 

  •        Chceme, aby u nás byly děti šťastné a spokojené, a aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a       otevřenosti

 

K těmto cílům směřují kroky nás všech se snahou vytvořit zdravou, veselou mateřskou školu, do které se děti těší a učí se v ní základům všeho, co budou pro život potřebovat. Snažíme se k nim dojít vlastní cestou za spoluúčasti rodičů a veřejnosti.