SKOLKA_LOGO_v02 1 1
header after
hero after

ZÁPIS DO MŠ – registrační čísla přijatých dětí

 

Vážení rodiče,

Děkujeme za Vaši důvěru, kterou jste vložili do naší mateřské školy v době zápisu, vážíme si toho. Počet dětí, které se dostavily  k zápisu přesáhl kapacitní možnosti mateřské školy, proto bylo nutné postupovat při přijímání dětí podle předem daných kritérií.  Níže uvádíme seznam registračních čísel dětí, které byly přijaty.

1/2023, 2/2023,  3/2023, 4/2023,  5/2023,  6/2023, 7/2023, 8/2023, 9/2023, 10/2023, 11/2023, 17/2023, 18/2023, 22/2023, 23/2023, 25/2023, 26/2023, 27/2023, 28/2023, 29/2023, 30/2023, 31/2023, 21/2023, 34/2023, 35/2023, 36/2023, 37/2023, 38/2023,  39/2023, 15/2023 40/2023, 41/2023, 42/2023,

Na základě vaší žádosti o přijetí bude nyní vystaveno rozhodnutí  o přijetí vašeho dítěte, které je nutné převzít a podepsat, poté bude zápis ukončen.  Podepsat a převzít rozhodnutí přijďte dne 5.6.2023 od 9.00 hod. do 15.00 hod.

Děti, které z kapacitních důvodů nebyly přijaty, obdrží rozhodnutí o nepřijetí  písemnou formou.

Na co se těšíme?

Akce

16. června 2023

Open air Pacov

  • dopoledne
  • Zámecký park

6. června 2023

24. května 2023

Koncert ZUŠ

  • 9:00
  • KC Pacov

28. dubna 2023

Čarodějnice Agáta

  • Mateřská škola

Pro zobrazení více akcí klikněte zde

Náš záměr

„Otevíráme okna slunci a brány poznání všem dětem“

Sluníčko je kamarád, který nás provází celým naším životem. Stejně, jako je slunce klenotem na nebi, jsou děti nám svěřené, klenotem naší mateřské školy. Přejeme si školku, kde nás sluníčko provází na každém kroku a na blízku máme vždy přátelskou ruku.

Naše cíle a záměry při výchovné práci s dětmi vychází z těchto výroků:
Když děti žijí s kritikou, učí se odsuzovat.
Když děti žijí s nepřátelstvím, učí se bojovat.
Když děti žijí s posměchem, učí se bázlivosti.
Když děti žijí se zahanbením, učí se provinilosti.
Když děti žijí s nestranností, učí se spravedlnosti.
Když děti žijí s tolerancí, učí se sebedůvěře.
Když děti žijí s uznáním, učí se sebeúctě.
Když děti žijí s chválou, učí se oceňovat.
Když děti žijí v bezpečí, učí se věřit.
Když děti žijí s přízní a s přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku.

 

Seznamte se

Naše třídy