SKOLKA_LOGO_v02 1 1
header after
hero after

Aktuální sdělení

Vážení rodiče,  zápis pro nové děti na školní rok 2024/2025 bude probíhat

v pondělí 6. 5. 2024 od  9.00 hod. do 11.00 hod. a od 14.00 hod. do 16.30 hod.

 

Na co se těšíme?

Akce

25. dubna 2024

Princ z knížky

  • Dopoledne
  • Mateřská škola

17. dubna 2024

Fotografování ke dni matek v MŠ

  • dopoledne
  • Mateřská škola

16. dubna 2024

15. dubna 2024

Pro zobrazení více akcí klikněte zde

Náš záměr

„Otevíráme okna slunci a brány poznání všem dětem“

Sluníčko je kamarád, který nás provází celým naším životem. Stejně, jako je slunce klenotem na nebi, jsou děti nám svěřené, klenotem naší mateřské školy. Přejeme si školku, kde nás sluníčko provází na každém kroku a na blízku máme vždy přátelskou ruku.

Naše cíle a záměry při výchovné práci s dětmi vychází z těchto výroků:
Když děti žijí s kritikou, učí se odsuzovat.
Když děti žijí s nepřátelstvím, učí se bojovat.
Když děti žijí s posměchem, učí se bázlivosti.
Když děti žijí se zahanbením, učí se provinilosti.
Když děti žijí s nestranností, učí se spravedlnosti.
Když děti žijí s tolerancí, učí se sebedůvěře.
Když děti žijí s uznáním, učí se sebeúctě.
Když děti žijí s chválou, učí se oceňovat.
Když děti žijí v bezpečí, učí se věřit.
Když děti žijí s přízní a s přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku.

 

Seznamte se

Naše třídy