SKOLKA_LOGO_v02 1 1

Sluníčka

Aktuální informace

Organizace dne ve třídě

 
 
 
7.00 – 9.45
scházení dětí, hry podle zájmu, individuální a skupinové činnosti, tělovýchovná chvilka, spontánní a řízení didaktické činnosti podle podmínek a aktuální atmosféry ve třídě
8.30 – 9.00
hygiena, postupná dopolední svačina
9.45 – 11.45
pobyt venku s tělovýchovným a vzdělávacím zaměřením (zahrada školy, okolí mateřské školy, vycházky do přírody)
11.45 – 12.15
hygiena, oběd, příprava na odpočinek dětí
12.15 – 14.30
odpočinek dle individuální potřeby, klidová relaxace s pohádkou, postupné vstávání, klidné alternativní činnosti, hygiena, odpolední svačina,
14.30 – 15.30
odpolední zábavné činnosti, skupinové a individuální hry dětí dle zájmu (třída, zahrada)