SKOLKA_LOGO_v02 1 1

Vánoční nadílka

Všichni společně na třídách zažijeme příchod Ježíška, který nám nadělí dárky, slavnostně poobědváme, zazpíváme koledy, zkrátka celý den bude „Štědrý“